Motýli Maxe Švabinského 1961

Neděle, 19 Červen 2011 18:08 Jiří Zahradnický
Tisk

Domnívám se, že série motýlů si právem zasluhuje naši pozornost a to za prvé svým výjimečným uměleckým ztvárněním v návrzích Maxe Švabinského a za druhé pak jedinečným ryteckým přepisem těchto námětů Jindrou Schmidtem.

Max Švabinský původně navrhl deset motýlů, ale jen devět bylo použito k další práci. Desátý návrh otakárka ovocného realizoval Miloš Ondráček v roce 1997.


15 h Bělásek řeřichový

Zdroj motýli Šv.

1. náklad tištěn dvěma deskami A a B (1x10). Na desce B byla dodatečně proryta zadní křídla motýlů – tím vznikl II.typ.

Deska A pak byla pro základní barvu přechromována, znovu moletována, byly na ní zesíleny rámečky, ale tisklo se z ní málo. Deska B byla pro 2. náklad vyřazena. Jelikož deskou A nebylo možné vytisknou celý druhý náklad, byly zhotoveny další dvě tiskové formy (2x10) – C a D, E a F. Žlutá barva těchto známek je světlejší, oranžová světlejší, rámečky silnější.


20 h Pestrokřídlec podražcový

20 h Pestrokřídlec podražcový

Pro tisk byly vytvořeny dvě TF (1x10) A a B.

Na desce A byly 2x opravovány rámečky, ale pro 2. náklad nebyla tato deska použita.

Deska B neprošla zásadnějšími úpravami, ale 2. náklad se od 1. liší v barvách (okrově žlutá tmavší). Některé DO se opakují v různých variantách.


30 h Jasoň červenooký

30 h Jasoň červenooký

Oba náklady tištěny jednou TF (2x10), deskami A a B. Liší se až na malé detaily intenzitou modré a zelené barvy. 1. náklad tmavší. Rámečky byly opravovány ještě před zahájením tisku.


40 h Otakárek fenyklový

40 h Otakárek fenyklový

Oba náklady tištěny jednou TF (2x10), deskami A a B. V 1. období jsou známy 2 formáty obou desek. Mezi oběma náklady došlo k úpravě svislých linek rámečků.


60 h Babočka paví oko

60 h Babočka paví oko

Oba náklady tištěny jednou TF (2x10), deskami A a B. U 1.nákladu jsou známy 2 formáty PL. V průběhu tisku docházelo k opravám rámečků.

Pro 2. náklad se rámečky opět opravovaly, což je patrné hlavně v rozích ( nedotažení nebo přetažení), ale hlavně byly použity jiné odstíny barev (modré i žluté).


80 h Babočka osiková

80 h   Babočka osiková

Jedna z nejzajímavějších známek této emise.

1. náklad byl tištěn jednou TF (2x10) deskami A a B. Na desce A ZP 1 je čárka pod tykadlem a na stejné desce 2. nákladu při opravě rámečku vyjelo rydlo mimo rámeček do keře vpravo dole. Tak vznikl II. typ.

Na desce B byla situace obdobná na ZP 4. Tam se však ještě pokusili o retuš levého rámečku.

Pro 2. náklad byla připravena ještě jedna TF – desky C a D.

Barvy 1. nákladu jsou světlejší, zelená žlutější.


1 Kčs Stužkonoska jasanová

1 Kčs   Stužkonoska jasanová

Tato hodnota tištěna obdobně jako 80 h, tj. v 1.období 1 TF – A,B a pro 2. období přibyla další TF – C,D. 2. náklad se liší hlavně v barvách pozadí a modré na křídlech.


1,60 Kčs Babočka admirál

1,60 Kčs  Babočka admirál

Pro tisk byly zhotoveny 2 TF (1x10) – desky A a B. Deska B však byla pro základní barvu poškozena a proto nebyla použita. Oba náklady tak byly vytištěny TF A a lze je rozlišit dle žluté barvy a velikosti PL. Pro tisk modrou barvou byly střídavě používány obě desky, Jedna totiž má přerušovanou rýhu na ZP 1 až ZP 3 (varianty A1.3 a A2.2).


2 Kčs Žluťásek řešetlákový

2 Kčs Žluťásek řešetlákový

Tato hodnota byla vytištěna celá v 1.období (tzv. vázaná hodnota).TF (2x10) – A a B. Přesto i zde jsou patrné některé úpravy během tisku, jejichž cílem bylo zvýraznění příliš tenkých rámečků.

Aktualizováno Neděle, 04 Září 2011 12:55